Solheim skole 100 år

I 2013 var det jubileumsår. Solheim skole fylte hele 100 år!

Kontakt oss

Mailandveien 4
1470 Lørenskog

E-mail:
solheim@lorenskog-skole.no
Tlf:   67 93 45 50
Fax: 67934559
Kontaktskjema

Er du bekymret for ditt barn?Her finner du informasjon om:
Tverrfaglige møter.
PMTO.

 

You not understand the language? Translate this page to your language.

Choose the language here  
RSS

Solheim skole er en 100 år gammel,
toparallell skole med ca. 380 elever fra 1. til 7. trinn. Skolen ligger i Lørenskog kommune, øst for Oslo. Les skolens historie.

Nasjonale prøver - eksempeloppgaver

Her kan du finne eksempeloppgaver og tidligere prøver.

Under "Eksempeloppgaver og tidligere prøver" finner du
eksempeloppgaver og tidligere prøver i både lesing, regning og engelsk.


http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/

Solheim ble både beste klasse og beste skole.

Solheim skole ble både beste klasse og skole under Tahirlekene
Solheim ble både beste klasse og beste skole.

Onsdag 21.mai deltok 6.klasse ved Solheim sammen med de andre barneskolene skole på Tahirlekene ved rådhusplassen. Lekene gikk ut på stafett, sekkeløp, dra tømmerstokker og tunnelkrabbing. Første del av lekene ble gjennomført på ordinær måte, mens andre del måtte gjennomføres med bind for øynene og ledsager.

6.klasse ved Solheim vant konkurransen både for beste klasse og for beste skole.

Gratulere

Nasjonale Prøver

Til elever på 5.trinn ved Solheim skole.

Dette er linken dere skal bruke
https://pgsc.udir.no/pgslogin.html

Lykke til. Bruk tiden godt

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver - eksempeloppgaver


Les mer »   02.09.2014

Endring i priser på SFO

Det blir 2% økning i oppholdsbetalingen på SFO fra 01.08.14. Fra samme dato økes søskenmoderasjonen noe. Det sendes ut nærmere informasjon ved skolestart. Se også informasjon på vedlagt fil.
04.07.2014

Skolestart august 2014

SFO åpner tirsdag 29. juli. SFO har planleggingsdager sammen med skolen torsdag 14. august og fredag 15. august, og holder dermed stengt disse dagene. Første skoledag er mandag 18. august. Elever på 1. trinn møter kl. 09.30, se for øvrig brev sendt hjemmene for nærmere informasjon om skoledagens varighet. Elever på 2.-7. trinn møter kl. 09.00, og dagen avsluttes kl 13.00. Fra og med tirsdag 19. august følges ordinær timeplan.
04.07.2014

IMG_3613.JPG

Mattetivoli - 10.juni 2014

I dag har det vært tivoli - PÅ SKOLEN! Elevene har hatt det gøy, og samtidig lært regning. De har målt og telt, multiplisert, addert, substrahert og dividert. Det er faktisk mulig, og både lære og ha det gøy på en gang!
Les mer »   10.06.2014

IMG_0266.JPG

SIRKUS i Lørenskog, 21.mai 2014

Alle kommunens 5.klassinger deltok 21.mai i en storslått sirkusforestilling. Forestillingen ble holdt i Kjennhallen, for foreldre og søsken. De var både konfransierer, sjonglører, akrobatører og dansere. Kjempeflinke var de!
Les mer »   10.06.2014

Ansettelse av ny assisterende rektor

Det er ansatt ny assisterende rektor ved Solheim skole.Han heter Øyvind Dahl og har vært ansatt i Lørenskog kommune siden 2000. De siste seks årene har han hatt vervet som hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Lørenskog kommune.
05.06.2014

Tahirleker.jpg

Solheim ble både beste klasse og beste skole.

Solheim skole ble både beste klasse og skole under Tahirlekene
Les mer »   26.05.2014

RSS

Her kan du logge på:

Her leveres søknad, oppsigelse og endring på SFO-plass

lorenskog.ist-asp.com/lorenskogpub 
RSS

Søknadsskjema for elevpermisjoner finner du her:

Det er fra 01.08.14 vedtatt nye regler for søknad om fri/permisjon for elever. Det skal nå søkes digitalt, dvs. via linken under (og ikke leveres til skolen). De nye reglene finner dere også link til her.

Solheim skoles miljøarbeid

Den naturlige skolesekken, Grønt flagg og Energiutmaningen

Solheim skole er Grønt flagg-sertifisert. Solheim skole hadde i skoleåret 12/13 et prosjekt knyttet til Den naturlige skolesekken. Også skoleåret 13/14 kommer vi til å jobbe med et prosjekt knyttet til miljøarbeid, i samarbeid med Den naturlige skolesekken. Bilder og informasjon fra prosjektene legges ut her. 12/13 deltok også skolen i Energiutmaningen. Dette er er opplegg elever på 6.trinn vil jobbe med også i skoleåret 13/14.
24.06.2013

RSS

Den kulturelle skolesekken.